ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คิริธอุงโกล"

ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
[[en:Cirith Ungol]]
[[es:Cirith Ungol]]
[[fi:Cirith Ungol]]
[[fr:Cirith Ungol]]
[[it:Cirith Ungol (Tolkien)]]
[[no:Cirith Ungol]]
[[pl:Cirith Ungol]]
[[fizh:Cirith Ungol西力斯昂哥]]
426,724

การแก้ไข