เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{กปปส.}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 ของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย}}
552

การแก้ไข