ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์ | ชื่อ = หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจ...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์) ประสูติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2365 มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าทัด เสนีวงศ์ ทรงอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2385 โดยเป็นนาคหลวงที่[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] แล้วไปประทับที่[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]]
 
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทรงสมณศักดิ์ที่ '''หม่อมเจ้าพระพุทธุปบาทปิลันทน์'''
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2413 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้เป็นเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ แทน[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)]] ที่มรณภาพ<ref>{{อ้างหนังสือ||ผู้แต่ง=สมประสงค์ ทรัพย์พาลี||ชื่อหนังสือ=๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปี จุลจอมเกล้า||URL=||จังหวัด=กรุงเทพ||พิมพ์ที่=||ปี= พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555||ISBN=9786169092605||หน้า=||จำนวนหน้า=154}}</ref> โดยทรงสมณศักดิ์สุดท้ายเป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]]ที่ '''หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์''' จนสิ้นชีพิตักษัยในปี 2443
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เรียงลำดับ|สมเด็จพระอรุณนิภาคุณากรพุฒาจารย์ (ทัด)}}
{{เกิดปี|2365}}
{{ตายปี|2443}}
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระราชาคณะ|พุฒาจารย์ (ทัด)]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากกรุงเทพมหานคร‎‎]]
[[หมวดหมู่:หม่อมเจ้า]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลเสนีวงศ์]]
[[หมวดหมู่:พระสงฆ์ที่เป็นพระราชวงศ์]]
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (ธรรมยุติกนิกายมหานิกาย)]]