ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพฤหัสบดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| เทวฉายา = ดาวพฤหัสบดี และ ครุศาสตร์
| เทวพาหนะ = ช้าง, กวาง หรือ รถม้าลากโดยม้า 8 ตัว
| ดาวพระเคราะห์ = [[ดาวพฤหัสบดี]] [[ภาพ:Guru symbol.png|15px|]]
}}
 
* อุระคินทร์ วิริยะบูรณะ และคณะ.พรหมชาติ ฉบับหลวง. กรุงเทพฯ:สำนักงาน ลูก ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป.
* เทพย์ สาริกบุตร และคณะ.พรหมชาติ ฉบับราษฎร์. กรุงเทพฯ:สำนักงาน ลูก ส.ธรรมภักดี, ม.ป.ป.
{{commonscat|BṛhaspatiBrihaspati|พระพฤหัสบดี}}
{{เทวดา}}
{{ทิศ}}
ผู้ใช้นิรนาม