ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขอาโวกาโดร"

เพิ่มความสัมพัทธ์ mol ต่อเลข อาโวกาโดร
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
(เพิ่มความสัมพัทธ์ mol ต่อเลข อาโวกาโดร)
'''เลขอาโวกราโดร''' ({{lang-en|Avogadro's number}}) หรือ '''ค่าคงตัวอาโวกราโดร''' ({{lang-en|Avogadro's constant}}) คือจำนวนของ[[อะตอม]]ของธาตุ[[คาร์บอน]]ใน[[ไอโซโทป]]คาร์บอน-12 จำนวน 12 กรัมเท่ากับ (6.02214179±0.00000030) ×10<sup>23</sup> มวลสัมพัทธ์อะตอมของธาตุใดๆ ก็ตามที่มีหน่วยเป็นกรัมจะมีจำนวนอะตอมเท่านี้ โดยความสมพันธ์ของโมลของธาตุหรือสารใดๆ ต่อ เลขอาโวกาโดร คือ 1:6.02×10<sup>23</sup>
 
'''เลขอาโวกราโดร'''เป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อของ [[อาเมเดโอ อาโวกาโดร]] นักวิทยาศาสตร์ชาว[[อิตาลี]] ซึ่งได้ตั้งสมมุติฐานไว้เมื่อ [[พ.ศ. 2354]]
3

การแก้ไข