ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล คณะรัฐมนตรี
| cabinet_name = คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3
| cabinet_number = 3
| jurisdiction = ราชอาณาจักรไทย
| flag =
| incumbent =
| image = พระยามโนปกรณ์นิติธาดา.jpg
| date_formed = [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]]
| date_dissolved = [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]]
| government_head = [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]]
| government_head_history =
| state_head = [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| current_number =
| former_members_number =
| total_number =
| political_party =
| legislature_status =
| opposition_cabinet =
| opposition_party =
| opposition_leader =
| election =
| last_election =
| legislature_term = 2 เดือน 19 วัน (80 วัน)
| budget =
| incoming_formation =
| outgoing_formation =
| previous = [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2]]
| successor = [[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 4]]
}}
 
'''[[คณะรัฐมนตรี]] คณะที่ 3''' ([[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] - [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]])
[[ไฟล์:พระยามโนปกรณ์นิติธาดา.jpg|thumb|[[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] นายกรัฐมนตรีคนที่ 1 หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 3]]
 
'''[[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] (ก้อน หุตะสิงห์) ''' เป็น[[นายกรัฐมนตรี]] ตามความในข้อ 2 แห่ง'''[[พระราชกฤษฎีกา]]ให้ปิดประชุม[[สภาผู้แทนราษฎร]]และตั้ง[[คณะรัฐมนตรี]]ชุดใหม่ ๒๔๗๖''' ซึ่งในประกาศนั้นบัญญัติให้[[รัฐมนตรี]]ผู้ซึ่งว่าการกระทรวงต่าง ๆ อยู่ในเวลายุบสภาเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีใหม่โดยตำแหน่ง
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรี ==
{{กล่องสัญลักษณ์ คณะรัฐมนตรีไทย}}
{{legend|#ffddaa|ดำรงตำแหน่งมาโดยตลอด|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#F08080FF0000|มีการออกจากตำแหน่งคณะราษฎร|border=10px solid #AAAAAA}}
{{legend|#98FB98|มีการเปลี่ยนแปลง|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend|#87CEFA|มีการแต่งตั้งเพิ่ม|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- style="background:#cccccc"
| colspan = 10| '''คณะรัฐมนตรีคณะที่ 3 ของไทย'''
| '''คนที่''' || '''รายนาม''' || '''ตำแหน่ง''' || '''หมายเหตุ'''
|- style="background:#ffddaacccccc"
| colspan = 2| '''ตำแหน่ง''' || '''ลำดับ''' || '''รายนาม''' || colspan = 2| '''เริ่มวาระ''' || colspan = 2| '''สิ้นสุดวาระ''' || '''หมายเหตุ''' ||
| 1 || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา|พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] || [[นายกรัฐมนตรี]] ||
|-
|- style="background:#ffddaa"
| [[รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|นายกรัฐมนตรี]] || || * || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา|พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
| 2 || [[พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)|พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]] ||
|-
|- style="background:#ffddaa"
| [[กระทรวงกลาโหม|กลาโหม]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=กลาโหม}} || 1 || [[พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)|นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
| 3 || [[พระยาศรีวิสารวาจา|พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]] ||
|-
|- style="background:#ffddaa"
| [[กระทรวงการต่างประเทศ|ต่างประเทศ]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=ต่างประเทศ}} || 2 || [[พระยาศรีวิสารวาจา|พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
| 4 || [[เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ|พระยาวงศานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ]] ||
|-
|- style="background:#ffddaa"
| [[กระทรวงพาณิชย์|เกษตรพาณิชยการ]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=พาณิชย์}} || 3 || [[เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ|พระยาวงษานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
| 5 || [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี|เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ]] ||
|-
|- style="background:#ffddaa"
| [[กระทรวงศึกษาธิการ|ธรรมการ]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=ศึกษาธิการ}} || 4 || [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี|เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
| - || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา|พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ]] ||
|-
|- style="background:#ffddaa"
| [[กระทรวงการคลัง|พระคลังมหาสมบัติ]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=การคลัง}} || || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา|พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
| 6 || [[พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล|พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย]] ||
|-
|- style="background:#ffddaa"
| [[กระทรวงมหาดไทย|มหาดไทย]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=มหาดไทย}} || 5 || [[พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล|พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
| 7 || [[พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี|พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม]] ||
|-
|- style="background:#ffddaa"
| [[กระทรวงยุติธรรม|ยุติธรรม]] || {{หมุดรมว|กระทรวง=ยุติธรรม}} || 6 || [[พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี|พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
| 8 || [[พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์|พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)]] || [[รัฐมนตรี]] ||
|-
|- style="background:#ffddaa"
| || {{หมุดรมต}} || 7 || [[พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์|พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
| 9 || [[พระยาปรีชาชลยุทธ|พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา)]] || [[รัฐมนตรี]] ||
|-
|- style="background:#ffddaa"
| || {{หมุดรมต}} || 8 || [[พระยาปรีชาชลยุทธ|พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
| 10 || [[พระยามานวราชเสวี|พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)]] || [[รัฐมนตรี]] ||
|-
|- style="background:#F08080"
| || {{หมุดรมต}} || 9 || [[พระยามานวราชเสวี|พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
| 11 || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[รัฐมนตรี]]
|-
| rowspan = 4 align = center | '''[[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]]'''<br>ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]]<br>โดยอ้างเหตุผลว่าได้รับราชการตรากตรำมาครบ 1 ปีแล้วและมีความเจ็บป่วยเนืองๆ
| || {{หมุดรมต}} || 10 || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:Red x.svg|15px]] || ลาออก || bgcolor="#FF0000"|
|- style="background:#F08080"
|-
| 12 || [[พระยาทรงสุรเดช|พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)]] || [[รัฐมนตรี]]
| || {{หมุดรมต}} || 11 || [[พระยาทรงสุรเดช|พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:Red x.svg|15px]] || ลาออก || bgcolor="#FF0000"|
|- style="background:#F08080"
|-
| 13 || [[พระยาฤทธิ์อัคเนย์|พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)]] || [[รัฐมนตรี]]
| || {{หมุดรมต}} || 12 || [[พระยาฤทธิ์อัคเนย์|พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:Red x.svg|15px]] || ลาออก || bgcolor="#FF0000"|
|- style="background:#F08080"
|-
| 14 || [[พระประศาสน์พิทยายุทธ|พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)]] || [[รัฐมนตรี]]
| || {{หมุดรมต}} || 13 || [[พระประศาสน์พิทยายุทธ|พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:Red x.svg|15px]] || ลาออก || bgcolor="#FF0000"|
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 15 || [[แปลก พิบูลสงคราม|พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)]] || [[รัฐมนตรี]] ||
| || {{หมุดรมต}} || 14 || [[แปลก พิบูลสงคราม|พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || || bgcolor="#FF0000"|
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 16 || [[หลวงสินธุสงครามชัย|นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)]] || [[รัฐมนตรี]] ||
| || {{หมุดรมต}} || 15 || [[หลวงสินธุสงครามชัย|นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || || bgcolor="#FF0000"|
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 17 || [[หลวงศุภชลาศัย|นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย]] || [[รัฐมนตรี]] ||
| || {{หมุดรมต}} || 16 || [[หลวงศุภชลาศัย|นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย]]) || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || || bgcolor="#FF0000"|
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 18 || [[ประยูร ภมรมนตรี|นายประยูร ภมรมนตรี]] || [[รัฐมนตรี]] ||
| || {{หมุดรมต}} || 17 || [[ประยูร ภมรมนตรี|นายประยูร ภมรมนตรี]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Right 001.svg|15px]] || [[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || || bgcolor="#FF0000"|
|- style="background:#87CEFA"
|-
| 19 || [[พระยาพิชัยสงคราม|นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน)]] || [[รัฐมนตรี]]
| || {{หมุดรมต}} || 18 || [[พระยาพิชัยสงคราม|นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน)]] || [[ไฟล์:Arrow Blue Down 001.svg|15px]] || [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
| rowspan = 2 align = center | '''[[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]]'''<br>แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
|-
|- style="background:#87CEFA"
| 20|| {{หมุดรมต}} || 19 || [[พระยาศรีสิทธิสงคราม|นายพันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ)]] || [[รัฐมนตรีไฟล์:Arrow Blue Down 001.svg|15px]] || [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] || [[ไฟล์:LineColor Joban.svg|15px]] || ||
|}
 
== การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ==
* [[18 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]]
** ลาออก - [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]], [[พระยาทรงสุรเดช|พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)]], [[พระยาฤทธิ์อัคเนย์|พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)]] และ[[พระประศาสน์พิทยายุทธ|พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)]] ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2476]] โดยอ้างเหตุผลว่าได้รับราชการตรากตรำมาครบ 1 ปีแล้วและมีความเจ็บป่วยเนืองๆ
** แต่งตั้ง - [[พระยาพิชัยสงคราม|นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน)]] และ[[พระยาศรีสิทธิสงคราม|นายพันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ)]] เป็นรัฐมนตรี
 
== การแถลงนโยบายของรัฐบาล ==
7,770

การแก้ไข