ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลนาฏราช สาขาลำดับภาพยอดเยี่ยม"

|-style="height:3.5em;"
|ได้รับรางวัลมากที่สุด
|อรรณพ อภิรมยานนท์<br>นนทรีย์ นิมิตบุตร<br>จักรกฤษณ์ กาสุริยะ <br> เสาวณิต สันตติวงษ์ไชย <br> วิโรจน์ ภุมวิภาชน์
|12 รางวัล
|-
|-style="height:3.5em;"
|เข้าชิงรางวัลมากที่สุด
|ณรงค์ ประกิตสุวรรณ
|34 รางวัล
|-
|-style="height:3.5em;"
|เข้าชิงรางวัลมากที่สุดโดยที่ไม่ได้รับรางวัลเลย
|ณรงค์ ประกิตสุวรรณ
|34 รางวัล
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม