ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อินเทอร์เน็ตบอต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บอตใน[[ไออาร์ซี]]หรือใน[[เมสเซนเจอร์]] เป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ตอบคำถามของผู้ใช้ต่างๆ โดยบอตประเภทนี้จะนำคำถามของผู้ใช้มาประมวณผลตามเงื่อนไข และเมื่อพบคำตอบที่น่าจะเกี่ยวข้องจะส่งคำตอบกลับไป หรือถ้าไม่พบคำตอบจะส่งข้อความว่า ไม่เข้าใจในคำถามให้ถามคำถามใหม่ บอตประเภทนี้สามารถตอบคำถามได้หลายประเภท รวมถึง การค้นหา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รายงานสภาพภูมิอากาศปัจจุบัน ผลการแข่งขันกีฬาเป็นต้น
 
เกมบอตเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่ทำหน้าที่ในเกม โดยประพฤติตัวเหมือนผู้เล่นคนอื่น โดยในบางครั้งทางผู้จัดทำเกมจัดไว้ เพื่อไว้ช่วยเหลือหรือตอบคำถามผู้ใช้ทั่วไป และในบางครั้งผู้ใช้เองจะใช้บอตประเภทนี้ เล่นเกมแทนตัวผู้เล่นเอง โดยให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลและผู้ใช้เฝ้าดูบอตเล่นเกมแทน
 
[[หมวดหมู่:คอมพิวเตอร์]]
ผู้ใช้นิรนาม