ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี"

ย้อนการแก้ไขที่ 5479024 สร้างโดย จันทราสว่าง (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 5479024 สร้างโดย จันทราสว่าง (พูดคุย))
| พระราชบิดา = [[สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก]] (ทองดี)
| พระบิดา =
| พระราชมารดา = [[สมเด็จพระปฐมบรมราชชนนีดาวเรือง]] (หยก)
| พระมารดา =
| มารดา =