เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล นักบุญ | ชื่อ = นักบุญยากอบ | ภาพ = Saint James the Just.jpg | ขนาดภาพ...
{{กล่องข้อมูล นักบุญ
| ชื่อ = นักบุญยากอบ
| ภาพ = Saint James the Just.jpg
| ขนาดภาพ = 200px
| คำบรรยายภาพ =
| หัวข้อ = [[มุขนายก]]และ[[มรณสักขีในศาสนาคริสต์|มรณสักขี]]
| วันเกิด =
| เกิดที่ = ปาเลสไตน์
| วันเสียชีวิต = ค.ศ. 62/69
| เสียชีวิตที่ = เยรูซาเลม
| นิกาย =
| วันประกาศ =
| ที่ประกาศ =
| ประกาศโดย =
| วันสมโภช = 3 พฤษภาคม (โรมันคาทอลิก)<br/ > 1 พฤษภาคม (แองกลิคัน)
| สัญลักษณ์ =
| ผู้พิทักษ์ = [[เยรูซาเลม]]
}}
'''ยากอบ''' ({{lang-he| יעקב}} ''Ya'akov''; {{lang-el|Ἰάκωβος}} ''Iákōbos'' คำเดียวกันกับคำว่า "[[ยาโคบ]]") ผู้ได้รับสมัญญาว่า'''ผู้ชอบธรรม''' เป็นพี่/น้องของ[[พระเยซู]] แม้จะไม่ใช่[[อัครทูต]] แต่ก็มีบทบาทสำคัญใน[[ศาสนาคริสต์ยุคแรก|คริสตจักรยุคแรก ๆ]] จนได้รับเลือกเป็น[[อัครบิดรแห่งเยรูซาเลม|ผู้ปกครองดูแลคริสตจักรในกรุงเยรูซาเลม]]เป็นคนแรก เชื่อว่าเป็นผู้เขียน[[จดหมายของนักบุญยากอบ]] และเป็นคนละคนกับ[[ยากอบ บุตรเศเบดี]] ชาวคาทอลิกเชื่อว่าท่านเป็นคนเดียวกันกับอัครทูต[[ยากอบ บุตรอัลเฟอัส]]

== ประวัติ ==
ประวัติของยากอบคลุมเคลือมาก และมักสับสนกับยากอบท่านอื่น ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิล ตาม[[พระวรสารนักบุญมัทธิว]]บทที่ 13 ทำให้ทราบว่าพระเยซูมีพี่น้องคนหนึ่งชื่อยากอบ<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Matt/13/55 มัทธิว 13:55]</ref> ช่วงที่พระเยซูยังไม่สิ้นพระชนม์ บรรดาพี่น้องของพระเยซูยังไม่ได้วางใจเชื่อถือพระองค์ และไม่แน่ชัดว่าท่านมาเป็น[[สาวกของพระเยซู]]ตั้งแต่เมื่อไร แต่จาก[[จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1]] ทำให้ทราบว่าหลังจากที่[[การคืนพระชนม์ของพระเยซู|พระเยซูได้คืนพระชนมชีพ]]ก็ได้มาปรากฏกายแก่ท่านด้วย<ref>[http://www.bible.is/THATSV/1Cor/15/7 1 โครินธ์ 15:7]</ref>

หลังจากนั้นยากอบก็ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในคริสตจักรในกรุงเยรูซาเลม จนเป็นที่นับถือว่าเป็นเสาหลักของคริสตจักร<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Gal/2/9 กาลาเทีย 2:9]</ref> ในช่วงที่มี[[การประชุมสภาที่เยรูซาเลม]] ยากอบเห็นว่าคนที่ไม่ใช่ยิวก็สามารถรับ[[พระคุณของพระเจ้า]]ให้ถึง[[ความรอด]]ได้โดยความเชื่อวางใจในพระเยซู โดยไม่ต้องเข้า[[สุหนัต]]ตามจารีตศาสนายิว แต่ให้ถือจารีตยิวเพียงบางข้อ ได้แก่ ไม่บูชารูปเคารพ ไม่ล่วงประเวณี ไม่กินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และไม่กินเลือด<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Acts/15 กิจการ 15]</ref>

ยากอบผู้นี้ยังปรากฏในเอกสารอื่น ๆ ด้วย [[โจซีฟัส]]กล่าวถึงยากอบที่เป็นพี่/น้องของพระเยซูว่า เป็นคนใจบุญ รักษา[[โทราห์|ธรรมบัญญัติ]]อย่างเคร่งครัด จึงเป็นที่เคารพของคนจำนวนมาก แม้แต่กับพวก[[ฟาริสี]] แต่เกิดขัดแย้งกับผู้ว่าการของจักรวรรดิโรมัน จึงถูกประการชีวิตด้วยการปาหินจนตายในปี ค.ศ. 62 แต่[[เฮเกซิปปุส]]ว่าเป็นปี ค.ศ. 69

== ความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับพระเยซู ==
แต่ละนิกายในศาสนาคริสต์มีความเชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างยากอบกับพระเยซูแตกต่างกัน โดนสรุปแล้วมี 3 แบบ ได้แก่
# ฝ่าย[[โปรเตสแตนต์]]บางนิกายเชื่อว่า ยากอบเป็นน้องชายแท้ ๆ ของพระเยซู
# ฝ่าย[[ออร์ทอดอกซ์]]เชื่อว่า ยากอบเป็นพี่ชายต่างมารดาของพระเยซู เพราะ[[นักบุญโยเซฟ|โยเซฟ]]เป็นพ่อม่ายลูกติดก่อนจะมาหมั้นหมายกับ[[มารีย์ (มารดาพระเยซู)|มารีย์]]<ref>{{cite web|title=Apostle James the Just|url=http://orthodoxwiki.org/Apostle_James_the_Just|publisher=OrthodoxWiki|accessdate=5 June 2014}}</ref>
# ฝ่าย[[โรมันคาทอลิก]]เชื่อว่า ยากอบเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซู และเป็นคนเดียวกันกับยากอบ บุตรอัลเฟอัส<ref>{{cite web|title=St. James the Lesser|url=http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=356|publisher=Catholic Online|accessdate=5 June 2014}}</ref>

== อ้างอิง ==
* ''พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011'', สมาคมพระคริสตธรรมไทย
{{รายการอ้างอิง}}

[[หมวดหมู่:นักบุญในคริสต์ศตวรรษที่ 1]]
[[หมวดหมู่:มรณสักขีในศาสนาคริสต์]]
[[หมวดหมู่:อัครบิดรแห่งเยรูซาเลม]]