ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยากอบผู้ชอบธรรม"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล นักบุญ | ชื่อ = นักบุญยากอบ | ภาพ = Saint James the Just.jpg | ขนาดภาพ...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล นักบุญ | ชื่อ = นักบุญยากอบ | ภาพ = Saint James the Just.jpg | ขนาดภาพ...)
(ไม่แตกต่าง)