ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ"

แทนที่ภาพ Application_of_the_Interim_Accord_of_13_September_1995_(the_former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia_v._Greece)_.jpg ด้วย Application_of_the_Interim_Accord_of_13_September_1995_(the_former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia...
(แทนที่ภาพ Application_of_the_Interim_Accord_of_13_September_1995_(the_former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia_v._Greece)_.jpg ด้วย Application_of_the_Interim_Accord_of_13_September_1995_(the_former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia...)
File:ICJ - CJI private.jpg | ห้องประชุมปรึกษาของคณะตุลาการ ที่วังสันติ กรุงเฮก
File:ICJ - CJI Robes.jpg | บัลลังก์ศาล ขณะตุลาการเตรียมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อ[[สมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์]] - 12 เมษายน 2549
File:Application of the Interim Accord of Application_of_the_Interim_Accord_of_13 September _September_1995 _(the former Yugoslav Republic of Macedonia vthe_former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia_v. Greece_Greece) .jpg | ไต่สวนคดีระหว่างอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียมาเซโดเนียกับกรีซ (the former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece) - 23 มีนาคม 2554
File:ICJ-CJI hearing 1.jpg | ขณะไต่สวนคดี - กุมภาพันธ์ 2549
</gallery>
18,269

การแก้ไข