ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหากัสสปะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หมายเหตุ =
}}
'''พระมหากัสสปะ''' เป็น[[พระอรหันต์]][[สาวก]]องค์หนึ่งของ[[พระโคตมพุทธเจ้า]] เป็น[[เอตทัคคะ]]ที่ทรงยกย่องและให้ถือเป็นแบบอย่างในด้าน'''ผู้มีธุดงค์มาก''' ภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ท่านได้เป็นประธานในการ[[สังคายนาครั้งที่หนึ่งในศาสนาพุทธ]]
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม