ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ่วงวันวาร"

* [[ภาคิน คำวิลัยศักดิ์]] รับบทเป็น ฉัตร/ภีร์ภูมิ
* [[วรัทยา นิลคูหา]] รับบทเป็น บัว/บุษบัน
* [[พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร]] รับบทเป็น พิศ (นางร้าย) /พิมพิลาส (ตัวดีกลายเป็นนางร้าย)
* [[อรรครัฐ นิมิตรชัย]] รับบทเป็น ฉาย/ตะวันฉาย
* [[พิชญา เชาวลิต]] รับบทเป็น น้อย/กนิษฐา
* [[สรพงษ์ ชาตรี]] รับบทเป็น พระยาโกสินทร์/หลวงพ่อกษิณ
* [[ภูริ หิรัญพฤกษ์]] รับบทเป็น ไอ้เพียร (ตัวร้ายกลับตัวเป็นคนดี) /พิชยะ
* [[ศตวรรษ ดุลยวิจิตร]] รับบทเป็น พระยาสมาน (ตัวร้าย) /ไอ้มาก
* [[อำภา ภูษิต]] รับบทเป็น นางพุ่ม/เดือน
* [[วิยะดา อุมารินทร์]] รับบทเป็น นางแด
ผู้ใช้นิรนาม