ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (จังหวัดนครราชสีมา)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล เทศบาล <!-- ข้อมูลจำเป็น --> | เทศบาล = เทศบาลตำบลโนนสม...)
 
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2524 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 35 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2525 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สมควรจัดตั้งขึ้นเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า '''สุขาภิบาลโนนสมบูรณ์'''
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล ยกฐานะ สุขาภิบาลโนนสมบูรณ์ เป็น '''เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์''' เป็นเทศบาลตามพระราชบัติญัติ พ.ศ. 2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542<ref>http://www.nonsombun-muni.go.th/index.php?op=staticcontent&id=4769</ref>
 
==ประชากร==
432,704

การแก้ไข