ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทำลายป่า"

ไม่ช่วยเลย
(ไม่ช่วยเลย)
 
== สาเหตุ ==
สาเหตุที่เป็นต้นกำเนิดของการทำลายป่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีมากมาย รวมถึงการตัดไม้ส่วนมากป็นทุจริตของหน่วยงานรัฐบาล การทำลายโดยเนื้อมือมนุษย์ทั้งนั้นกระจายความมั่งคงและอำนาจอย่างไม่เสมอภาค การเพิ่มขึ้นของประชากร และการพัฒนาเป็นเมือง
 
== รูปแบบการทำลายป่าที่สำคัญ ==