ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| coatofarmscaption = ตรามุขมณฑลแคนเทอร์เบอรี
| style =
| image = Justin Welby, Archbishopat ofSeoul CanterburyCathedral.jpg
| incumbent = [[ศาสนาจารย์]][[จัสติน เวลบี]]
| incumbentsince = 4 กุมภาพันธ์ 2556
อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีคนปัจจุบันคือศาสนาจารย์[[จัสติน เวลบี]] (Justin Welby) เป็น[[อาร์ชบิชอป]]คนที่ 105 ซึ่งสืบตำแหน่งที่ตกทอดมากว่า 1400 ปีจากนักบุญ[[ออกัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรี]]ผู้ก่อตั้ง[[คริสตจักร]][[โรมันคาทอลิก]]ในอังกฤษในปี ค.ศ. 597
 
ตั้งแต่สมัยของนักบุญออกัสตินแห่งแคนเทอร์เบอรีมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 อาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีขึ้นตรงต่อ[[สันตะสำนัก]] จนระหว่าง[[การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]] [[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]]ก็แยกตัวจากอำนาจการปกครองของ[[พระสันตะปาปา]]และคริสตจักร[[โรมันคาทอลิก]] เมื่อเริ่มแรกเป็นการชั่วคราวแต่ต่อมาก็เป็นการถาวร ตั้งแต่นั้นมาระบบฐานันดรต่าง ๆ ก็แยกตัวจากระบบของโรมันคาทอลิกมาเป็นระบบอิสระของตนเอง
 
ใน[[สมัยกลาง]]การเสนอชื่อและแต่งตั้งอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีและบิชอปอื่น ๆ มีด้วยกันหลายวิธี บางครั้งก็เลือกโดย[[แคนัน]]ของ[[มหาวิหารแคนเทอร์เบอรี]] บางครั้งก็โดยพระมหากษัตริย์ หรือบางครั้งก็โดย[[พระสันตะปาปา]] แต่ตั้งแต่[[การปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ]]แล้ว[[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]]ก็เป็น[[คริสตจักรประจำชาติ]] (state church) และอำนาจการเลือกก็เป็นของพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันการแต่งตั้งเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีผู้ทำหน้าที่แทนพระองค์ที่มาจากรายนามสองนามที่เสนอโดย “คณะกรรมมาธิการส่วนพระมหากษัตริย์ในการเสนอชื่อ” (Crown Nominations Commission)