ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มเติมเพื่อขยายความ)
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทยที่มรณภาพแล้วศพไม่เน่าเปื่อย]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย|ส]]
{{โครงชีวประวัติ}}
218

การแก้ไข