ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศไทย"

เผด็จการทหาร --> คณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง
(เผด็จการทหาร --> คณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง)
| latd = 13|latm=44|latNS=N|longd=100|longm=30|longEW=E
| largest_city = [[กรุงเทพมหานคร]]
| government_type = [[เผด็จการทหารคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง]]
<!-- <div id="(1)"/>[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]]<sup>[[#s- (1)|(1)]]</sup> และ<br /> <div id="(2)"/> [[ประชาธิปไตย]][[ระบบรัฐสภา|แบบมีรัฐสภา]]<sup>[[#s- (2)|(2)]]</sup> -->
| leader_title1 = [[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]]
| leader_name1 = [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]]
| leader_name2 = พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| legislature = <!--[[รัฐสภาไทย|รัฐสภา]]--> [[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]]
| upper_house = <!--[[วุฒิสภาไทย|วุฒิสภา]]-->
| lower_house = <!--[[สภาผู้แทนราษฎรไทย|สภาผู้แทนราษฎร]]-->
| area_rank = 51
| area_magnitude = 1 E11
277

การแก้ไข