ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอชทีเอ็มแอล"

(โรบอต: uk:HTML เป็นบทความคุณภาพ)
* markupสำหรับ '''โครงหลัก''' อธิบายจุดประสงค์ ของข้อมูล ตัวอย่างเช่น
<source lang="html4strict"><h2>ฟุตบอล</h2></source>
:กำหนดให้เบราว์เซอร์คำนวณ "ฟุตบอล" เป็นลักษณะของหัวข้ออันดับที่ 2 มาร์กอัปโครงหลักเอมพาด โดยปกติไม่ได้กำหนดลักษณะการแสดงผล แต่อย่างไรก็ตาม ทางเบราว์เซอร์กำหนดการแสดงผลมาตรฐานของมาร์กอัป โดยปกติจะแสดงผลในลักษณะที่ตัวอักษรขนาดใหญ่ และมีความหนา การกำหนดลักษณะสามารถทำได้ในส่วนของ [[Cascading Style Sheets]] (CSS)
* มาร์กอัปสำหรับ '''การแสดงผล''' อธิบายการแสดงผลของ ข้อความโดยไม่ได้มีความหมายอื่นในทางโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น
<source lang="html4strict"><b>ตัวหนา</b> <i>ตัวเอียง</i> <u>ขีดเส้นใต้</u></source>
ผู้ใช้นิรนาม