ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย"

:# [[เทศบาลตำบลศิริราช]]
:# [[เทศบาลตำบลป่าตัน]]
:# [[เทศบาลตำบลน้ำโจ้]]
 
===== อำเภอแม่เมาะ =====
:# [[เทศบาลตำบลน้ำโจ้]]
:# [[เทศบาลตำบลแม่เมาะ]]
 
===== อำเภอเมืองปาน =====
:# [[เทศบาลตำบลเมืองปาน]]
 
=== จังหวัดลำพูน ===
187

การแก้ไข