ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธุรกิจ"

(migrateToWikidata at d:q4830453)
* ธุรกิจ[[ขนส่ง]] - บริการนำส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีรายได้จากค่าขนส่ง
* ธุรกิจ[[รถยนต์]] - องค์กรธุรกิจที่ดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้า การขาย การซ่อม และการบริการ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นในการแสวงหาผลกำไร
* [[ธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจ]] - ให้บริการ[[ที่ปรึกาษาธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจ]] โดยมีรูปแบบการคิดค่าบริการเป็นแบบรายเดือนหรือคิดตามมูลค่างาน เช่น ที่ปรึกษาด้าน[[การเงิน]] ที่ปรึกษาด้าน[[การตลาด]] ที่ปรึกษา[[การวางแผนธุรกิจ]]
 
== ธุรกิจกับภาครัฐ ==
33

การแก้ไข