ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช"

gcache removed this entry
(gcache removed this entry)
หลังการสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีที่ริมทุ่งศรีเมืองด้านทิศตะวันตก และมีการย้ายโรงเรียนไปที่บ้านท่าวังหินทั้งหมดใน [[พ.ศ. 2516]] อาคารเรียนเดิมของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้ถูกปรับปรุงให้มีการใช้ในราชการมาโดยตลอด โดยใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด ได้แก่ สัสดีจังหวัด สำนักงานธนารักษ์จังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด และสำนักงานพัฒนาอำเภอเมืองอุบลราชธานี จนกระทั่งในปี [[พ.ศ. 2543]] ได้มีการย้ายส่วนราชการออกทั้งหมด โดยบางส่วนของอาคารยังคงใช้เป็นสถานที่เก็บพัสดุ ต่อมา[[กรมศิลปากร]]ได้ทำการขึ้นทะเบียนอาคารเรียนหลังนี้เป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่ [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2545]]
 
เมื่อศาลากลางจังหวัดถูกเผาโดยกลุ่มผู้ชุมนุม[[แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ]]ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการตอบโต้[[การสลายการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์_พฤษภาคม_พ.ศ._2553|การสลายการชุมนุมของรัฐบาลที่กรุงเทพฯ]] ในวันที่ [[19 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2553]]<ref>[http://webcacheweb.googleusercontentarchive.comorg/search?q=cache:8M6mSSsD8U4Jweb/20100521053136/http://www.thairath.co.th/content/region/84008+%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&cd=4&hl=th&ct=clnk&gl=th&client=firefox-a&source=www.google.co.th อุบลฯ ฮือเผาศาลากลาง ถูกยิงเจ็บ 6 ราย.] ไทยรัฐออนไลน์ (19 พฤษภาคม 2553). สืบค้นวันที่ 12 เมษายน 2554.</ref> หลังเหตุการณ์สงบได้มีการสำรวจความเสียหาย ปรากฏว่าอาคารศาลากลางจังหวัดเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถใช้การได้<ref>[http://www.komchadluek.net/detail/20100524/60333/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1.%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A1.3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2.html เล็งชงครม.ของบ1.3พันล้านสร้างศาลากลางถูกเผา.] คมชัดลึก (24 พฤษภาคม 2553). สืบค้นวันที่ 12 เมษายน 2554.</ref> ส่วนอาคารเรียนเดิมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ทางจังหวัดจึงได้ทำการรื้อถอนและย้ายสำนักงานของส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดไปอยู่ที่[[ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศ.อ.ศ.อ.]] เป็นการชั่วคราว เพื่อรอการสร้างศาลากลางหลังใหม่ที่บริเวณตำบลห้วยแจระแมจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยจะอยู่ห่างจากศาลากลางแห่งนี้ออกไปทางทิศเหนือของตัวเมืองราว 9 กิโลเมตร (ซึ่งทางจังหวัดมีโครงการจะย้ายศูนย์ราชการไปรวมกันที่นั่นอยู่แล้วก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น)<ref> {{cite web|url=http://www.ubonratchathani.go.th/city_plan/city_plan.html|title=ความคืบหน้าของศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี|accessdate=2010-04-12}}</ref> สำหรับอาคารเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเดิมและบริเวณโดยรอบนั้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของ[[กรมศิลปากร]] [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]] เบ็ญจะมะมหาราชสมาคม และเครือข่ายภูมิพลังเมืองอุบลราชธานี<ref>{{cite web |url= http://guideubon.com/news/view.php?t=115&s_id=1944&d_id=1944|title=อาคารเรียน ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น |accessdate=2011-04-12 |author= guideubon.com|date= 2011-02-09|work= |publisher=}}</ref>
{{-}}
 
1,305

การแก้ไข