ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยแอสตัน"

gcache removed this entry
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(gcache removed this entry)
มหาวิทยาลัยแอสตันเปิดสอนในหลายสาขาวิชา โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรด้านบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจาก European Quality Improvement System สมาคมบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Association of MBAs) และมูลนิธีพัฒนาการจัดการยุโรป (European Foundation for Management Development)<ref>{{cite news| url=http://www.economist.com/whichmba/aston-business-school/20It%7D | work=The Economist | title=The pope as a turnaround CEO}}</ref> นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังทำอันดับได้ดีมากจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในด้านบริหารธุรกิจทั่วสหราชอาณาจักร<ref>{{cite web|url=http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/aston-business-school/masters-in-management-2012#masters-in-management-2012 |title=Business school rankings from the Financial Times - Aston Business School |publisher=Rankings.ft.com |date= |accessdate=2014-04-27}}</ref>
 
ในสาขาวิชาอื่น มหาวิทยาลัยได้อันดับที่ 47 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอายุน้อยกว่าห้าสิบปี<ref name="topuniversities.com">{{cite web|url=http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2013#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search= |title=QS World University Rankings 2013 |publisher=Top Universities |date=2013-08-27 |accessdate=2014-04-27}}</ref> พร้อมทั้งได้อันดับที่ 12 จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเมื่อครั้งมีการประเมินศักยภาพการวิจัย<ref name="webcache.googleusercontent.com">[http://webcacheweb.googleusercontentarchive.comorg/search?q=cache:rixANrcf3LAJweb/20120706155215/http://www1.aston.ac.uk/EasysiteWeb/getresource.axd%3FAssetID%3D?AssetID=34659%26&servicetype%3DAttachment+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=ukAttachment ]{{dead link|date=April 2014}}</ref>
 
== หอพักนักศึกษา ==
1,305

การแก้ไข