ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศไทย"

ทำไมถึงพยายามจะยัดเยียดความรู้สึกตัวเองจังครับ
(ทำไมถึงพยายามจะยัดเยียดความรู้สึกตัวเองจังครับ)
}}
 
'''ประเทศไทย''' หรือชื่อทางการว่า '''ราชอาณาจักรไทย''' เป็น[[รัฐชาติ]]อันตั้งอยู่บน[[คาบสมุทรอินโดจีน]]และ[[คาบสมุทรมลายู|มลายู]] ในภูมิภาค[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] มีพรมแดนด้านตะวันออกติด[[ประเทศลาว]]และ[[ประเทศกัมพูชา]] ทิศใต้เป็น[[ชายแดนมาเลเซีย-ไทย|แดนต่อแดน]][[ประเทศมาเลเซีย]]และ[[อ่าวไทย]] ทิศตะวันตกติด[[ทะเลอันดามัน]]และ[[ประเทศพม่า]] และทิศเหนือติดประเทศพม่าและลาว มี[[แม่น้ำโขง]]กั้นเป็นบางช่วง มีศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ที่[[กรุงเทพมหานคร]] และการปกครองส่วนภูมิภาค จัดระเบียบเป็น [[จังหวัดในประเทศไทย|76 จังหวัด]]<!-- อ้างอิงจากประกาศกระทรวงมหาดไทย -->{{Ref_label|A|ก|none}} แม้จะมีการสถาปนาระบอบ[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]]และ[[ประชาธิปไตย]][[ระบบรัฐสภา]]ใน พ.ศ. 2475 แต่กองทัพยังมีบทบาทในการเมืองไทย ล่าสุด เกิด[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557|รัฐประหาร]]เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 [[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]]เถลิงเข้าควบคุมอำนาจ
 
ประเทศไทยมี[[รายชื่อประเทศเรียงตามเนื้อที่|ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก]] มีเนื้อที่ 513,115 [[ตารางกิโลเมตร]]<ref>[[ราชบัณฑิตยสถาน]]. (2545). ''อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1''. ราชบัณฑิตยสถาน. หน้า 4.</ref> และมี[[รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนประชากร|ประชากรมากเป็นอันดับที่ 20 ของโลก]] คือ ประมาณ 66 ล้านคน<ref name="CIA factbook"/> กับทั้งยังเป็น[[ประเทศอุตสาหกรรมใหม่]]<ref name=Globalization>{{cite book|title=Globalization and the Transformation of Foreign Economic Policy|author=Paweł Bożyk|chapter=Newly Industrialized Countries|pages=164|publisher=Ashgate Publishing, Ltd|year=2006|isbn=0-75-464638-6}}</ref><ref name=Limits>{{cite book|title=The Limits of Convergence|author=Mauro F. Guillén|chapter=Multinationals, Ideology, and Organized Labor|pages=126 (Table 5.1)|publisher=Princeton University Press|year=2003|isbn=0-69-111633-4}}</ref><ref name=AIA>{{cite book|title=Geography, An Integrated Approach|author=David Waugh|chapter=Manufacturing industries (chapter 19), World development (chapter 22)|pages=563, 576–579, 633, and 640|publisher=Nelson Thornes Ltd.|year=3rd edition 2000|isbn=0-17-444706-X}}</ref><ref name=Principles>{{cite book|title=Principles of Economics|author=N. Gregory Mankiw|year=4th Edition 2007|isbn=0-32-422472-9}}</ref> โดยมีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ<ref name="BankThai">{{cite web |url= http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/genecon/Pages/index.aspx|title= ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจไทย|accessdate=07-05-2010 |author= |date= |work= |publisher=[[ธนาคารแห่งประเทศไทย]]}}</ref> ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอันมาก อาทิ [[พัทยา]], [[จังหวัดภูเก็ต|ภูเก็ต]], [[กรุงเทพมหานคร]] และ[[จังหวัดเชียงใหม่|เชียงใหม่]] ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เช่นเดียวกับการส่งออกอันมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ<ref name="middleIncomeCountry">{{cite web
277

การแก้ไข