ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไทพวน"

เพิ่มขึ้น 89 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
 
== วิถีชีวิต ==
ชาวไทพวน หรือลาวพวน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อว่างจากการทำนาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้ชายจะสานกระบุง ตะกร้า และเครื่องมือหาปลา ส่วนผู้หญิงจะทอผ้า ที่มีชื่อเสียงคือ "ผ้ามัดหมี่ลพบุรี" อาหารที่ชาวไทพวนนิยม คือ [[ปลาร้า]] นิยมทานขนมจีนและข้าวหลามในงานบุญ [[ปลาส้ม]] ส่วนอาหารอื่น ๆ จะประกอบขึ้นจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
 
ชาวไทพวนมีความเชื่อเรื่องผี มีศาลประจำหมู่บ้านเรียกว่า ศาลตาปู่ หรือศาลเจ้าปู่บ้าน รวมทั้งการละเล่นก็มีผีนางด้ง ผีนางกวัก มีประเพณีใส่กระจาด(เส่อกระจาด) ประเพณีกำฟ้า(กำฟ้าพาแลง) เป็นประเพณีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นการสักการะต่อธรรมชาติและผี
 
ภาษาของชาวไทพวนมีสำเนียงคล้าย[[ภาษาถิ่นเหนือ]] คงเหลือแต่เพียงภาษาพูด ภาษาเขียนแทบจะไม่มีคนเขียนได้แล้ว
 
== ถิ่นอาศัยในประเทศไทย ==
# สุโขทัย
ผู้ใช้นิรนาม