ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมหมื่นนรินทรเทพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ในรัชกาลที่ 2 ทรงสถาปนาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนรินทรเทพ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม<ref>'''จดหมายความทรงจำ ของพระเจ้าไปยิกาเธอ กรมหลวงนรินทรเทวีฯ''', ข้อ ๒๕๕ หน้า ๕๓๗ และ “การพระศพ กรมหมื่นอินทรพิพิธ และกรมหมื่นนรินทรเทพ จ.ศ. ๑๑๘๒ ปีมะโรง โทศก,” ประชุมหมายรับสั่ง ภาคที่ ๓ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำ นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๘), หน้า ๑๔๔.</ref> เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2364
 
== พงศาวลี ==
{{ahnentafel top|width=100%|พงศาวลีของพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจ่ง กรมหมื่นนเรนทร์บริรักษ์}}
<center>{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|border=1
|boxstyle=padding-top: 0; padding-bottom: 0;
|boxstyle_1=background-color: #fcc;
|boxstyle_2=background-color: #fb9;
|boxstyle_3=background-color: #ffc;
|boxstyle_4=background-color: #bfc;
|boxstyle_5=background-color: #9fe;
|1= 1. '''พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจ่ง กรมหมื่นนเรนทร์บริรักษ์'''
|2= 2. [[กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามุก กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์]]
|3= 3. [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุ กรมหลวงนรินทรเทวี]]
|4= 4. เจ้าพระยามหาเสนาบดี (ผล)
|5=
|6= 6. [[สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก]]
|7= 7. เจ้าจอมมารดากู่
|8= 8. พราหมณ์ศิริวัฒนะ
|9=
|10=
|11=
|12= 12. [[พระยาราชนิกูล (ทองคำ)]]
|13=
|14=
|15=
|16=
|17=
|18=
|19=
|20=
|21=
|22=
|23=
|24= 24. [[เจ้าพระยาวรวงษาธิราช (ขุนทอง)]]
|25=
|26=
|27=
|28=
|29=
|30=
|31=
}}</center>
{{ahnentafel bottom}}
 
== ดูเพิ่ม ==