ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557"

{{ต้องการอ้างอิง-ส่วน}}
* 14.00 น. - ประชุมร่วม 7 ฝ่าย เพื่อหาทางออกของประเทศครั้งที่ 2 โดยมี ผบ.ทบ. เป็นประธานในที่ประชุม
** ระหว่างการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ ได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้เสนอแนวทางที่เห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดของประเทศ โดยได้สอบถาม นาย[[ชัยเกษม นิติสิริ]] รมว.ยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายรัฐบาล ว่าตกลงรัฐบาลยืนยันไม่ลาออกทั้งรายบุคคลและทั้งคณะใช้หรือไม่ ซึ่งนายชัยเกษมระบุว่านาทีนี้ไม่ลาออก พล.อ.ประยุทธ์ จึงตอบว่าจะยึดอำนาจการปกครอง<ref>[http://www.dailynews.co.th/Content/politics/239500/%E2%80%9C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C+%E2%80%9D+%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1+%E2%80%9C+%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1+%E2%80%9D+%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88+%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8+%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88 “ประยุทธ์ ” ถาม “ ชัยเกษม ” รบ.ยอมลาออกหรือไม่ ก่อนประกาศ ยึดอำนาจ]</ref>
* 16.30 น. - ผบ.ทบ.ประกาศตั้ง"คณะรักษาความสงบแห่งชาติ" ยึดอำนาจ กรณี แกนนำทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมกับกอ.รส. ถูกควบคุมตัวออกไปจากสโมสรกองทัพบก ยังไม่รู้จุดหมาย และปลายทาง ต่อมา เวลาประมาณ 17:00 น.กอ.รส.ออกทีวีแถลงชี้แจงกรณี ผบ.ทบ.และผบ.เหล่าทัพ ได้ประกาศของ "คณะรักษาความสงบแห่งชาติ"
* 18.00 น. - คณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรอีกครั้ง
6,392

การแก้ไข