ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Phizaz/merge sort"

 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
==บรรณานุกรม==
* {{cite book
| last = Knuth
| first = Donald
| authorlink = Donald Knuth
| series = [[The Art of Computer Programming]]
| volume= 3
| title= Sorting and Searching
| edition = 2nd
| publisher = Addison-Wesley
| year= 1998
| chapter = Section 5.2.4: Sorting by Merging
| pages = 158–168
| isbn = 0-201-89685-0
| ref = harv}}
907

การแก้ไข