ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประจำเดือน"

(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
*[http://www.yorpooying.com/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99.html ปวดประจำเดือน ปัญหาที่ผู้หญิงไม่อยากเจอ วิธีแก้ปวดประจำเดือน]
* [http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj23_4/pdf/01yongwanichsetha.pdf สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ.ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค. 2548.กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน อาการปวดประจำเดือน และการปฏิบัติในการบรรเทาอาการของนักศึกษาสตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นิพนธ์ต้นฉบับ สงขลานครินทร์เวชสาร] (วันที่ค้นข้อมูล : 28 มีนาคม 2551) {{ลิงก์เสีย}}
* ยุพิน สังวินทะ และคณะ. เภสัชวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 3, ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ.2539
ผู้ใช้นิรนาม