ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การสะพานปลา"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
=== สะพานปลา ===
องค์การสะพาน มีอำนาจจัดตั้งสะพานปลา โดยการอนุมัติจาก[[คณะรัฐมนตรี]] และประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] ปัจจุบันมีสะพานในความดูแลขององค์การสะพานปลา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่<ref>[http://www.fishmarket.co.th/index.php/about-organize/site-list-all/11.html ทำเนียบสะพานปลาในประเทศไทย]</ref>
# '''สะพานปลากรุงเทพ''' เป็นท่าเทียบติด[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 62 ตรงข้าม[[วัดสุทธิวราราม]] ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2496<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/025/1680.PDF ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ตั้งสะพานปลากรุงเทพ]</ref> เป็นตลาดกลางในการประมูลซื้อขายแลกเปลี่ยนสัตว์น้ำแหล่งสำคัญของกรุงเทพฯ
# '''สะพานปลาสมุทรปราการ''' ตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้าน [[อำเภอเมืองสมุทรปราการ]] จังหวัดสมุทรปราการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ [[1 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2525]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/118/3434.PDF ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ตั้งสะพานปลาสมุทรปราการ]</ref>
# '''สะพานปลาสมุทรสาคร''' ริม[[แม่น้ำท่าจีน]] ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง [[จังหวัดสมุทรสาคร]] ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2511<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/034/5.PDF ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ตั้งสะพานปลาสมุทรสาคร]</ref> เป็นสะพานที่ใหญ่เป็นลำดับ 2 รองจากสะพานปลากรุงเทพ<ref>[http://kanchanapisek.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=765%3A2553-04-20-08-%25M-%25S&catid=250%3A2553-04-20-06-m-s&Itemid=63 สะพานปลาสุมรสาคร] จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม</ref>
# '''สะพานปลานครศรีธรรมราช''' ตั้งอยู่ที่ตำบลปากพนัง [[อำเภอปากพนัง]] [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]] ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00149890.PDF ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ตั้งสะพานปลานครศรีธรรมราช]</ref>
 
=== ท่าเทียบเรือประมง ===
57,013

การแก้ไข