ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พฤติกรรมศาสตร์"

(พิมผิด)
 
== ประเภทของพฤติกรรมศาสตร์ ==
'''พฤติกรรมศาสตร์'''แบ่งเป็นประเภทอย่างกว้งๆอย่างกว้างๆ ได้ 2 ประเภทคือ วิทยาศาสตร์การตัดสินใจเชิงประสาท (Neural-Decision sciences) และ วิทยาศาสตร์การสื่อความเชิงสังคม (Social-Communication sciences.)
 
 
== พฤติกรรมศาสตร์ในฐานะวิทยาศาสตร์บูรณาการ ==
ผู้ใช้นิรนาม