ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปรียญธรรม 5 ประโยค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ภาพ:มงฺคลตฺถทีปนี ทุติโย ภาโค.jpg|250px|thumb| ''ในภาพ:ปกหนังสือมงคลัตถทีปนี จัดพิมพ์โดย[[มหามกุฏราชวิทยาลัย]] หลักสูตรเปรียญธรรม ๕ ประโยค'']]
 
'''เปรียญธรรม ๕ ประโยค''' ''(ชื่อย่อ ป.ธ.๕)'' เป็นระดับชั้นการศึกษาแผนกบาลีของคณะสงฆ์ไทย เรียกผู้สอบผ่านได้ในชั้นนี้ว่า เปรียญโท [[กระทรวงศึกษาธิการ]]เทียบวุฒิผู้สอบได้ในชั้นนี้ให้เทียบเท่า[[มัธยมศึกษาตอนปลาย]] ''(เมื่อได้ทำตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด)''<ref>[http://www.ago.go.th/interest_law/sub/sub1/sub1_55.html พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗]</ref>
 
== หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมบาลีในชั้นเปรียญธรรม ๕ ประโยค ==
14,382

การแก้ไข