ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชนะ รุ่งแสง"

เพิ่มรายละเอียด
(เพิ่มรายละเอียด)
'''ชนะ รุ่งแสง''' อดีต[[นักการเมือง]]สังกัด[[พรรคประชาธิปัตย์]] (ส.ส.) และ[[นักธุรกิจ]]การธนาคาร[[ชาวไทย]] นายชนะเกิดเมื่อปี [[พ.ศ. 2473]] โดยเป็นทายาทตระกูลคหบดีชาวนาตำบลบางนา ซึ่งปัจจุบันคือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณ ถนนสุขุมวิท (สี่แยกบางนา), ถนนสุขุมวิท 103, ถนนสุขุมวิท 105, ถนนสรรพาวุธ, สองฝั่งคลองบางนา และบริเวณตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเข้าสู่แวดวงธุรกิจด้วยการเป็นผู้บริหาร[[ธนาคารกสิกรไทย]] โดยมีตำแหน่งสูงสุดเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 
จากนั้นในปี [[พ.ศ. 2511]] ได้เข้าสู่แวดวงการเมือง ด้วยการลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร ในสังกัดของพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้ง รวมทั้งได้ดำรงตำแหน่งเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร อีกด้วย
ผู้ใช้นิรนาม