ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มะเร็งท่อน้ำดี"

(ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 110.169.252.67 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Nullzerobot.ด้วย[[WP:i...)
 
แนวทางทั่วไปในการประเมินว่าสามารถผ่าตัดออกได้หรือไม่ ได้แก่<ref>{{cite journal |author=Tsao J, Nimura Y, Kamiya J, Hayakawa N, Kondo S, Nagino M, Miyachi M, Kanai M, Uesaka K, Oda K, Rossi R, Braasch J, Dugan J |title=Management of hilar cholangiocarcinoma: comparison of an American and a Japanese experience |journal=Ann Surg |volume=232 |issue=2 |pages=166–74 |year=2000 |pmid=10903592 |doi=10.1097/00000658-200008000-00003}}</ref><ref>{{cite journal |author=Rajagopalan V, Daines W, Grossbard M, Kozuch P |title=Gallbladder and biliary tract carcinoma: A comprehensive update, Part 1 |journal=Oncology (Williston Park) |volume=18 |issue=7 |pages=889–96 |year=2004 |pmid=15255172}}</ref>
* การไม่มี[[การแพร่กระจาย]]ของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองหรือตับ
* การไม่มีการลุกลามของมะเร็งไปยังหลอดเลือดดำพอร์ทัลของตับ
* การไม่มีการลุกลามของมะเร็งไปยังอวัยวะข้างเคียงโดยตรง
11,413

การแก้ไข