ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซลอีทเตอร์"

บรรทัด 115:
:ทวีปที่ดูแล:[[โอเชียเนีย]] (ปัจจุบันมาประจำที่ชิบุเซ็น และส่งมอบหน้าที่ให้ยูมิ อาซึสะดูแล)
:รูปแบบอาวุธ:ค้อน , พลองมือ(เมื่อผสานวิญญาณ)
:ผู้ใช้:สไตน์สไตน์เหรอ
 
*'''ยูมิ อาซึสะ (Yumi Azusa ; 弓 梓)'''
ผู้ใช้นิรนาม