ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอุรุกวัย"

== ประวัติศาสตร์ ==
{{บทความหลัก|ประวัติศาสตร์อุรุกวัย}}
=== ยุคก่อนอาณานิคม ===
=== กองทัพบก ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ศตวรรษที่ 19 ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ศตวรรษที่ 20 ===
{{โครง-ส่วน}}
 
== การเมืองการปกครอง ==
ผู้ใช้นิรนาม