ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระเบิดเที่ยงแถวตรง"

|-
|4 พฤษภาคม 2557 || 93 || 943 || ภารกิจลับสุดยอด ||'''ไม่มีดารารับเชิญ (ครั้งที่ 28)'''
|-
|11 พฤษภาคม 2557 || 94 || 944 || ||
|}
'''หมายเหตุ : งดออกอากาศเทปวันที่ [[30 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2557]]'''
ผู้ใช้นิรนาม