ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
โดยเริ่มแรกนั้น คำว่า "องค์การ" เดิมเป็นศัพท์บัญญัติมาจากคำภาษาอังกฤษ organization ในขณะที่ คำว่า "องค์กร" เป็นศัพท์บัญญัติมาจากคำว่า organ โดยที่องค์กรหมายถึงหน่วยย่อยขององค์การ<ref>[http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=1203 องค์กร-องค์การ] - ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ</ref> แต่ในปัจจุบันใช้ในความหมายเดียวกัน ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ธุรกิจ]]
* [[การค้า]]
* [[การค้าเสรี]]
* [[การค้าโดยชอบธรรม]]
* [[การลงทุน]]
 
== อ้างอิง ==