ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขุนวรวงศาธิราช"

ขุนวรวงศาธิราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ ในตระกูลอำมาตย์ พระนามเดิมว่าว่า '''บุญศรี'''<ref name="คำให้การชาวกรุงเก่า">''คำให้การชาวกรุงเก่า'', พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และเอกสารอื่น, นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553, หน้า 492-496</ref> เดิมมีตำแหน่งเป็น '''พันบุตรศรีเทพ''' ผู้เฝ้าหอพระข้างหน้า<ref name="พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)">''พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)'', นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2553, หน้า 64-7</ref> มีหน้าที่เป็นผู้กระทำพิธีการต่าง ๆ
 
{{อ้างอิง-เส้นใต้|บางตำราทฤษฎีเชื่อว่าพระองค์เป็นบุตรหรือมีเชื้อสายสืบทอดมาจาก[[อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ|เจ้าเมืองศรีเทพ]]อันเป็นเมืองลูกหลวงสมัยราชวงศ์อู่ทองครองกรุงศรีอยุธยา}} <ref name="เทป">[http://www.4shared.com/mp3/VkCbEI9V/01_____.html] เทปสนทนาเรื่อง ''กำเนิดอยุธยาและวาระสุดท้ายสุริโยทัย'', "คุยกันจันทร์ถึงศุกร์ กับ วีระ ธีรภัทร" โดย [[วีระ ธีรภัทร]] และ ดร.[[สุเนตร ชุตินธรานนท์]] ทางตรินิตี้เรดิโอ F.M. 97.00 Mhz</ref>
 
=== การพบกับนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ ===
ผู้ใช้นิรนาม