ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญสม มาร์ติน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| name = บุญสม มาร์ติน
| image = Boonsom Martin.jpg
| imagesize = 150px200px
| order = [[รายนามเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]]
| term_start = [[พ.ศ. 2520]]
| term_end = [[พ.ศ. 2523]]
| primeminister = [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]]
| predecessor = [[ภิญโญ สาธร]]
| successor = [[สิปปนนท์ เกตุทัต]]
| order1 = [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
| term_start1 = [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2514]]
| term_end1 = [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2516]]
| predecessor1 = [[บัวเรศ คำทอง|ศ.ดร.บัวเรศ คำทอง]]
| successor1 = ศ.น.อ.นพ.ตะวัน กังวานพงศ์
| birth_date = [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2465]]
| birth_place = [[ประเทศไทย]]
 
== ประวัติ ==
นายแพทย์บุญสม มาร์ติน เกิดเมื่อวันที่ [[19 กันยายน]] [[พ.ศ. 2465]] สำเร็จการศึกษาจาก[[โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย]]<ref>[http://lpshofame.blogspot.com/2009/07/01.html Lampang Soccer Hall of Fame]</ref> [[โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง]] [[โรงเรียนอัสสัมชัญ]]<ref>http://www.acn.ac.th/2009/gymkhana/history.html</ref> แพทยศาสตรบัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์]] ในปี [[พ.ศ. 2488]] และได้เป็นอาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์อยู่ในระยะสั้น ๆ แล้วจึงย้ายไปอยู่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จนได้รับปริญญามหาบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์และโรคเมืองร้อนจาก[[มหาวิทยาลัยทูเลน]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2492]]
 
เมื่อกลับจากศึกษาต่างประเทศมาแล้ว ได้เข้ามาปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับมอบหมายให้ดูแลงานพลศึกษา จนได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายระดับของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพลศึกษา รองอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุด คือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งยังได้มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติในการบริหารราชการแผ่นดินในระดับรัฐบาลอยู่หลายสมัย โดยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2 สมัย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 1 สมัย
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* วารสารมิตรครู, ฉบับที่ 12, ปักษ์แรก วันที่ 15 ตุลาคม 2523, หน้า 12-13
 
{{เริ่มกล่อง}}
| ตำแหน่ง = [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่|อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[บัวเรศ คำทอง|ศ.ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[ตะวันศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์ กังวานพงศ์|ศ.นอ.นพ.ตะวัน กังวานพงศ์]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2514]] - [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2516]]
ผู้ใช้นิรนาม