ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช็อง โด-จ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล ขุนนาง
|name = จอง โดจอน
|image=
|titles = อัครมหาเสนาบดีคนแรกแห่ง [[ราชวงศ์โชซอน]]
|captionimage= Korea-Danyang-Dodamsambong SambongSam Bong statue 3076-07.jpgJPG
|caption= อนุสาวรีย์ของ จอง โดจอน
|birth_date= [[ค.ศ. 1342]]
|출생지= [[경기도]] [[양주군|양주]]{{출처}}, 또는<br />[[경상북도]] [[영주]]두산백과사전]
|사망지= [[한성부]] [[남은]] 사택
|death_date= [[26 สิงหาคม]] [[ค.ศ. 1398]]
|사망원인= 타살
|거주지= 충청북도 단양->경상북도 영주 또는 봉화->개경->한성부
|국적= [[고려]], [[조선]]
|별명= 삼봉(호), 종지(자), 문헌(시호), 봉화백, 해동장량(별칭)
|학력= 1362년 문과 급제
|직업= 문인, 유학자, 사상가, 정치인, 시인, 작가
|종교= [[유교]]([[성리학]])
|배우자= 경숙택주 경주 최씨(최습의 딸)
|자녀= 아들 정진, 정영, 정유, 정담
|부모= [[정운경]](부), 영천 우씨(모)
|친척= 동생 정도존, 동생 정도복, 매부 황유정, 조부 정균
|서명=
|웹사이트=
}}
{{ชื่อภาษาเกาหลี
ผู้ใช้นิรนาม