ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระเบิดเที่ยงแถวตรง"

|30 มิถุนายน 2556 || 51 || 897 || สายเลือดแห่งรัก || น้ำฝน [[สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ]] <br>บุญชู เชิญยิ้ม '''*หมายเหตุ: ไม่ได้เข้าช่วงเกมถอดสลักระเบิด*'''''
|-
|7 กรกฎาคม 2556 <br> '''(ครบรอบปี 1 ปี)''' || 52 || 898 || คืนรัก..คืนเลือด.. || rowspan = "2" align = |'''ไม่มีดารารับเชิญ (ครั้งที่ 12 - 13)'''
|-
|14 กรกฎาคม 2556 || 53 || 899 || เหตุจากเรื่องคืนนั้น
ผู้ใช้นิรนาม