ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระเบิดเที่ยงแถวตรง"

'''ผู้ดำเนินรายการหลัก'''
* [[พัน พลุแตก]] ([[ภาณุพันธ์ ครุฑโต]]) (8 กรกฎาคม 2555 - 8 กันยายน 2556)
* [[เมย์ เฟื่องอารมย์]] (15 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน27 เมษายน 2557)
* [[โหน่ง ชะชะช่า]] ([[ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข]]) (4 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน) *แทน [[เมย์ เฟื่องอารมย์]]*
'''ผู้ดำเนินรายการร่วม'''
* [[เท่ง เถิดเทิง]] ([[พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ]]) (8 กรกฎาคม 2555 - ปัจจุบัน) 1 ปี
* [[โหน่ง ชะชะช่า]] ([[ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข]]) (8 กรกฎาคม 2555 - ปัจจุบัน27 เมษายน 2557) 1 ปี
* กอล์ฟ [[พิชญะ นิธิไพศาลกุล]] (8 กรกฎาคม 2555 - ปัจจุบัน) 1 ปี
* ซีน [[ปัณณ์ญานัช จิรโรจน์ธนเกษม]] (8 กรกฎาคม 2555 - ปัจจุบัน) 1 ปี มาแบบไม่ต่อเนื่อง
ผู้ใช้นิรนาม