ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิซ่งไท่จง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(added link)
 
ทรงครองราชย์ได้ 21 ปี สวรรคตเมื่อปี ค.ศ. 997 (พ.ศ. 1540) ขณะพระชนม์ได้ 58 พรรษา
 
==พระบรมวงศานุวงศ์==
*พระมเหสี
**พระมเหสีซูเต๋อ(淑德皇后尹氏)
**พระมเหสีอี่เต๋อ(懿德皇后符氏)
**พระมเหสีหมิงเต๋อ(明德皇后李氏)
**พระมเหสีหยวนเต๋อ(元德皇后李氏)
*พระสนม
**พระสนมแซ่ซุน(贵妃孙氏)
**พระสนมแซ่จ้าง(贵妃臧氏)
**พระสนมแซ่ฟาง(贵妃方氏)
**พระสนมเต๋อ(德妃朱氏)
**พระสนมแซ่เกา(贤妃高氏)
**พระสนมแซ่เซา(贤妃邵氏)
**พระสนมแซ่หลี่(淑仪李氏)
**พระสนมแซ่อู่(淑仪呉氏)
 
*พระโอรส
**จ้าว หยวนจัว(汉恭宪王赵元佐)เกิดจากพระมเหสีหยวนเต๋อ
**จ้าว หยวนชี่(昭成太子赵元僖)
**[[ซ่งเจินจง|จ้าว หยวนชิว]](真宗,母元德皇后李氏)
**จ้าว หยวนเฟิน(商恭靖王赵元份)
**จ้าว หยวนเจีย(越文惠王赵元杰)
**จ้าว หยวนโว(镇恭懿王赵元偓)
**จ้าว หยวนไต่(楚恭惠王赵元侢)
**จ้าว หยวนเหยี่ยน(周恭肃王赵元俨)
**จ้าว หยวนอี้(崇王赵元亿)
 
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม