ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การมาครั้งที่สอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Icon second coming.jpg|thumb|200px|การมาครั้งที่สอง]]
ตามความเชื่อของ[[คริสต์ศาสนิกชน]]และชาว[[มุสลิม]] '''การมาครั้งที่สอง'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเททพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 582-3</ref> ({{lang-en|Second Coming}}) หมายถึงการที่[[พระเยซู]]จะเสด็จมาบนโลกอีกครั้งในอนาคต ความเชื่อนี้มีที่มาจากข้อความใน[[พระวรสารในสารบบ]]และถูกพัฒนาต่อมาตาม[[อวสานวิทยา]]ในของ[[ศาสนาคริสต์]]และ[[ศาสนาอิสลาม]]
 
แนวคิดเรื่องการมาครั้งที่สองถือเป็นหลักความเชื่อสำคัญ จึงปรากฏรายละเอียดใน[[หลักข้อเชื่อไนซีน]]ว่า<ref>{{cite web|title=หลักข้อเชื่อไนซีน|url=http://teologio.org/th/creed.html|publisher= Theopedia.com |date=25502007|accessdate=15 มิถุนายนJune 25562013}}</ref>
{{คำพูด|พระองค์เสด็จขึ้น[[สวรรค์]]ประทับ ณ เบื้องขวาของ[[พระเจ้าพระบิดา|พระบิดา]] พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วย[[พระสิริ]] เพื่อ[[การพิพากษาครั้งสุดท้าย|พิพากษา]]ทั้งคนเป็นและคนตาย [[อาณาจักรของพระเป็นเจ้า|พระราชอาณาจักรของพระองค์]] ไม่รู้สิ้นสุด ข้าพเจ้าเชื่อมั่นใน[[การกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย|การคืนชีพของผู้ที่ตายแล้ว]] และในชีวิต[[โลกหน้า]] ....[[อาเมน]]|หลักข้อเชื่อไนซีน}}
 
{{เรียงลำดับ|มาครั้งที่ 2}}
[[หมวดหมู่:พระเยซู]]
[[หมวดหมู่:อวสานวิทยาศาสนาคริสต์]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาคริสต์]]
{{โครงศาสนาคริสต์}}