ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใครคือใคร Identity Thailand"

| 65 || '''ศิลปิน วง Juliet Balcony'''
กนกวรรณ อินทรพัฒน์ (อุ๊บอิิ๊บ) <br> ธีรวัชร บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา (ก้อง) <br> นิติรัฐ รัตนชารี (เน) <br> ลัภพงศ์ วงศ์ประเสริฐ (เดี่ยว)
|| 30 เมษายน, 7 พฤษภาคม 2557 || 12 || กำลังแข่งขัน ||
|-
| 66 || [[ศานติ ]]สันติเวชกุล ( เกม) || 7 พฤษภาคม 2557 || || | ||
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม