ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล"

ภาพ:ธงชัยเฉลิมพลทหารมหาดเล็ก2522.png|<small>ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์</small>
</gallery>
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ[[ธงชัยเฉลิมพล]] เรียกอย่างสามัญว่า ''พิธีสาบานธง'' สันนิษฐานว่ามีขึ้นครั้งแรกเท่าที่ปรากฏหลักฐานเมื่อ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2470 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดขึ้นที่ลานพระราชวังดุสิต ในครั้งนั้นเป็นการประกอบพิธีของหน่วยทหารบก ทหารรักษาวัง และทหารเรือ ที่ประจำอยู่ในกรุงเทพ ฯ ซึ่งพระองค์ได้เสด็จไปเป็นประธานพิธีสวนสนามครั้งนี้ประกอบด้วย <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/2129.PDF ข่าวพิธีกระทำสัตย์สาบานต่อธงชัยเฉลิมพล ของทหารที่กรุงเทพ ฯ ซึ่งได้กระทำหน้าพระที่นั่ง พ.ศ. 2470] ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 44 ตอน ง วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2470 หน้า 2129 </ref>
 
การจัดหน่วยสวนสนามในครั้งนั้นประกอบด้วย
ผู้ใช้นิรนาม