ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กัญญา ไรวินท์"

* 2544 ผลงานละคร [[รักสลับขั้ว]] ทาง[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3]]
* 2544 ผลงานละคร เรือนนพเก้า ทาง[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3]]
* 2544 ผลงานละคร หน้าต่างบานแรก ทาง[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไอทีวี]]
* 2544 ผลงานละคร [[รักเกิดในตลาดสด]] ทาง[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
* 2545 ผลงานละคร สะใภ้จ้าว ทาง[[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3]]
9,763

การแก้ไข