ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรลส์-รอยซ์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
เมื่อพระองค์เสด็จถึงโชว์รูม Rolls Royce 
คราวนี้ทรงฉลองพระองค์แบบราชวงศ์ไปเลย 
ปรากฎปรากฏว่ามีการปูพรมแดงตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงในโชว์รูม 
พนักงานโค้งแล้ว โค้งอีกแทบจะจดพื้น 
พระองค์ได้ทรงซื้อรถ Rolls Royce รุ่น 1925 Phantom 6 คัน 
417,867

การแก้ไข