ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรลส์-รอยซ์"

rolls royce
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
(rolls royce)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่
ทางบริษัท Rolls Royce ได้รับบทเรียน
และรู้สึกเสียใจกับความผิดพลาดครั้งใหญ่นี้แล้ว 
พระองค์ก็เลิกใช้รถ Rolls Royce ขนขยะ}}
 
== รถยนต์หรูหรา ==
5

การแก้ไข